O Sense® bogen

Skærmbillede 2021-05-14 15.50.38

Caroline Heerup har lanceret den nyskabende teori: O Sense – Vejen til overskud. En tilgang, der er solidt testet i praksis og tager sit udspring i den verdenskendte Teori U, som også blev udgivet af Forlaget Ankerhus (nu Anker Bøger).

Caroline Heerup er en meget skarp iagttager af vor daglige liv på arbejdspladser såvel som privat. Hun opdagede, at overskud udgør fundamentet for måden, du er på. Det vil sige, hvordan verden tolker dig. Hvordan du taler til andre og hvordan andre opfatter dig, samt hvordan din krop trives. O Sense® vil give dig værktøjer til at styre og fremme dit overskud.

O Sense® er et samtale-redskab, der øger samarbejdet og trivslen markant. Caroline Heerup har selv kunnet sænke sygefravær med 57 % og øge trivslen til 95% via disse principper.

Du vil kunne bruge O Sense®:

  • I forhold til enkeltpersoner, der oplever at være pressede, stressede eller uden overskud, samt personer, der kan bruge at få bedre fat i deres selvværd, indre ro og robusthed
  • I forhold til teams, der skal sammenlægges eller er blevet fusioneret, hvor der er behov for at kunne sætte sig ind i hinandens kultur, kommunikationsmåder og situationer
  • I forhold til afdelinger eller funktioner, der har meget forskellige fundamenter menneskeligt og fagligt, og hvor samarbejdet derfor er svært at få til at fungere optimalt
  • I forhold til arbejdssteder, hvor samarbejdet er kørt af sporet eller har manglet fokus, og derfor dræner de involverede i stedet for at give øget forståelse og synergi
  • I forhold til at optimere din rolle som konsulent, erhvervspsykolog, leder, psykolog etc.

Anmeldelse af O Sense® bogen

Skrevet af Lars Denckers “Caroline Heerups bog handler om flere ting på en gang. Bogen tager udgangspunkt i forfatterens personlige erfaring med at administrere den personlige energi. Det handler om at acceptere det personlige overskud – og evt. manglen herpå – og handle adækvat derefter, uanset omgivelsernes forventninger og det ydre pres.

O Sense fremstilles primært som en kommunikationsmodel, men tager sit afsæt i Otto Scharmers U teori, og anvender her især i U- Teoriens antifelt (det omvendte U). Caroline Heerup forsøger her ud fra at forklare dette felt, dels som et energi-fænomen og dels som en psykologisk selvbeskyttelses-mekanisme. Altså, at vi nogle gange kommer i antifeltet på grund af manglende overskud, eller fordi  vi blot passer på os selv“…

O Sense - Vejen til overskud - FORSIDE

Køb bog med dedikation her

Du sender en bestilling. Caroline Heerup signerer bogen, og vi sender den til dig.

Pris 340 kr. ekskl. levering