O Sense® Spillet

osense_spillet

Skab mere trivsel, samarbejde og overskud

Alle oplever at have kendskab til deres overskud, hvilket gør det nemt at være åben om det. Spillet gør hurtigt deltagerne klogere på de andre spillere, hvad enten de har samarbejdet længe eller er et nyetableret team.

Spillet bringer oplevelser, tanker og ønsker frem, som normalt ikke er så lette at afdække og måske derfor ofte forbliver usagte.

  • Det kræver ikke et forudgående kendskab til O Sense® teorien at spille spillet
  • Teams kan benytte spillet som genopfriskning af læringen fra et gennemført gruppeforløb
  • Spillet kan spilles af op til 8 hold eller personer
Formål med spillet

Formålet er at gøre hinanden klogere på, hvordan den enkeltes personlige overskud påvirkes af og påvirker et team i forhold til en valgt oplevelse, arbejdssituation, samarbejdsudfordring eller projekt.

Gennemførsel

Spillerne / holdene vælger på skift et emne, som de oplever påvirker deres overskud. Spillerne viser ved placeringen af deres brikker, hvordan deres overskud er påvirket af det valgte emne. Hver spiller / hold forholder sig til: deres indre oplevelse af overskud, det overskud de kunne ønske sig & det overskud de handler ud fra i den udvalgte situation.

Dernæst fortæller de baggrunden for deres overskud, og der sluttes af med en refleksionsrunde, hvor alle på skift tilkendegiver, hvad de andres fortællinger har betydet for deres overskud i forhold til emnet. Her kan spillerne flytte deres brikker, og der skal gives en ‘overskudsbrik’ til en af de andre spillere / hold som anerkendelse for den påvirkning deres fortælling har haft.

“Sagt af spillere om spillet”

“Det er et rart ‘rum’ at være i. Ja, det føles, som om alle lytter og mærker. Det synes jeg egentlig er rart.”

“Jeg synes også man bliver mere bevidst om overskuddet. På den måde sætter man også ord på for sig selv.”

“Det giver rigtig god mening at have noget. Man kan lave noget og gøre noget og ikke bare sidde der med øjenkontakt til hinanden. Det virker i hvert fald for mig.”

Sagt om spillet

“Det er et rart ‘rum’ at være i. Ja, det føles, som om alle lytter og mærker. Det synes jeg egentlig er rart.”

“Jeg synes også man bliver mere bevidst om overskuddet. På den måde sætter man også ord på for sig selv.”

“Det giver rigtig god mening at have noget. Man kan lave noget og gøre noget og ikke bare sidde der med øjenkontakt til hinanden. Det virker i hvert fald for mig.”