O Sense® Uddannelser

O Sense® Uddannelser

O Sense® uddannelser giver øget trivsel og samarbejde

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster hvert år 1.400 liv og 1.5 milliarder kr. i produktionstab
 • Undgå mathed, hovedpiner og frustrationer
 • Lad de fysiske signaler guide dig
 • Få ny viden og konkrete værktøjer
 • Arbejd med den banebrydende O Sense® teori

O Sense® BASIS – Sætter fokus på dit eget overskud

Lær at skabe mere trivsel og overskud for dig selv (og andre), uanset hvor du er og arbejder

O Sense® BASIS består af vores onlineforløb med 6 moduler med videoer med Caroline Heerups personlige læringsfortællinger fra arbejds- og privatlivet og tilhørende øvelser, som vil give dig en grundlæggende forståelse for dit (og andres) overskud.

Du vil forstå din måde at benytte de syv overskudstilstande på, og du vil kunne begynde at arbejde med at skabe det ønskede overskud. Gennemførslen foregår som selvstudie, og vi anbefaler, at du fører daglig logbog for at optimere egen læring.

Pris 995 kr. inkl. moms (NB – du kan logge ind og se indhold og velkomstvideoen gratis)

O Sense® TRÆNER (Arbejdsmiljøledelse) – 10 ECTS point (AU)

Skab et arbejdsmiljø, der er væredygtigt, via vores konkrete værktøjer og teorier
Lær at agere med bevidstheden i stedet for underbevidstheden
Undgå konflikter og kommuniker klart gennem personlig træning og supervision
 • Lærer dig om O Sense® teorien og andre teorier om arbejdsmiljø og trivsel.
 • Lærer dig om det psykiske arbejdsmiljø og dets påvirkning på kroppen, trivsel og samarbejdet.
 • Giver dig værktøjer, så du bliver i stand til at lede og undervise i skabelsen af godt arbejdsmiljø.
Næste uddannelsesforløb starter 27. februar 2024
Undervisningen foregår på Zealand, Sjællands Erhvervsakademi

O Sense® TRÆNER undervisningen foregår i hold og består af 7 x 6 timers fysisk undervisning samt vejledning. Der skal afleveres et kort projekt på 8 sider. Undervisning samt mundtlig eksamen foregår på Zealand Sjællands Erhvervsakademi (du kan fravælge eksamen og ECTS points).

Vi anbefaler, at O Sense® basis er taget inden uddannelsen til træner påbegyndes.

O Sense® KONSULENT (Ledelse i relationel kompleksitet) – 5 ECTS-point (DIL)

Arbejd 1:1 med kunder / medarbejdere via den banebrydende O Sense® teori
Skab væredygtige relationer på baggrund af kroppens egne unikke signaler
 • Udvikler dine kompetencer til via det personlige overskud at kunne rådgive i at skabe komplekse og væredygtige relationer på arbejdspladsen eller privat.
 • Uddanner dig til at kunne afholde personlige O Sense® sessioner og gruppeforløb.
 • Giver dig mulighed for at blive tilknyttet O Sense® som certificeret konsulent.

O Sense® KONSULENT består af 7 x 6 timers fysisk undervisning i teorierne og træning i at fortolke helhedsbilleder (grafisk visning af overskud) samt guide folk gennem de syv overskudstilstande. Der skal gennemføres 5 1:1 træningsforløb sideløbende med uddannelsen med 5 selvvalgte prøvepersoner.

Der skal afleveres en eksamensopgave på max 10 sider. Mundtlig eksamen i forhold til denne eksamensopgave foregår på Zealand Sjællands Erhvervsakademi (denne eksamen og medfølgende ETCS points kan fravælges).

Der afholdes derefter en eksamen hos O Sense®, hvor der skal gennemføres en startsession med en selvvalgt ’prøveperson’ (denne eksamen kan ikke fravælges).

Vi anbefaler små eksklusive hold. Men andet kan aftales. Det kræves, at O Sense® træner er bestået, inden uddannelsen til konsulent påbegyndes.

Pris 21.000 kr. eks. moms

O Sense® UDDANNELSESLEDER (Ledelse og kompetenceudvikling) – 5 ECTS-point (DIL)

Lær at uddanne andre til at skabe et væredygtigt arbejdsmiljø via O Sense®
Skab din egen forretning via denne banebrydende teori om personligt overskud
 • Gør dig i stand til teoretisk og i praksis at kunne kompetenceudvikle og eksaminere studerende til O Sense® træner og O Sense® konsulent.
 • Giver dig teoretisk viden til at kunne forklare og videregive teorierne samt praktisk erfaring og forståelse til at kunne træne andre i at guide enkeltpersoner og grupper i at arbejde med det personlige overskud.
 • Giver dig mulighed for at være tilknyttet O Sense® som certificeret uddannelsesleder.

O Sense® UDDANNELSESLEDER består af 6 x 6 timers fysisk undervisning, hvor der trænes i at kompetenceudvikle (planlægge, undervise og eksaminere andre). Der samles op på teorierne, samt trænes med de praktiske øvelser i at guide andre gennem de syv overskudstilstande. Pensum og uddannelsesplan gennemgås.

Der skal afleveres en eksamensopgave på max 10 sider. Mundtlig eksamen i forhold til eksamensopgaven foregår på Zealand Sjællands Erhvervsakademi (eksamen og tilhørende ETCS-points kan fravælges).

Vi anbefaler små eksklusive hold på 1-2 personer. Men andet kan aftales. Det kræves, at O Sense® konsulent er bestået, inden uddannelsen til uddannelsesleder påbegyndes.

Pris 62.000 kr. eks. moms

Alle uddannelser med eksamen gennemføres i samarbejde med Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde

Overskud findes ikke kun på bundlinjen

Kundeudtalelser

“Da jeg hørte om O Sense® første gang, blev jeg så glad. Glad fordi her var det værktøj, hvor jeg på en fin og enkel måde finder forbindelsen mellem sind og krop, via de forskellige tilstande af overskud. Genialt! Jeg fik hurtigt øje på, at O Sense® kunne noget, og for mig var det en form for overbygning til den coach uddannelse, som jeg havde i forvejen. Derfor valgte jeg at blive O Sense® konsulent og senere også uddannelsesleder. ”

Inge Hjort, Uddannelsesleder

“Nogle gange føles det bare helt rigtigt. Sådan havde jeg det, da jeg så muligheden i at blive uddannet i O Sense. En uddannelse hos O Sense har betydet, at jeg efterfølgende har kunnet møde mennesker på en anden og meget mere givende måde end tidligere. At arbejde med personligt overskud giver en anden forståelse og accept af sig selv og andre – uanset om niveuet er højt, lavt eller bare midt imellem. Jeg er ovenud taknemmelig for den indsigt, O Sense har givet mig ift. hvordan, vi kan påvirke hjernen til at give os præcis det, vi ønsker, uanset hvad vi har bragt med fra fortiden.”

Mette Esbensen, Uddannelsesleder

“O Sense® er flyttet helt ind hos mig, både i mit arbejde med mennesker og personligt. Det er en stor glæde, når mine kunder bliver opmærksomme på, hvordan de ved at arbejde med deres overskud, kan få en endnu bedre hverdag.  Personligt er arbejdet med overskuddet blevet noget, jeg gør hver dag, uden jeg tænker over det. Både til at give mig selv mere overskud når det er røget, og når jeg er sammen med andre mennesker. Det er fedt at kunne høre hvor andre er med deres overskud, det gør mig god til at møde dem hvor de er. O Sense® er kommet for at blive. ”

Inge Hjort, Uddannelsesleder

Skriv til os, hvis du vil høre mere om vores uddannelser